The Union of Opposites.

Me and my shadow 

 

 

The Union of Opposites.

We all have to live with contradictions, it's part of being human.
However, society expects us to develop only our ‘positive’ characteristics such as; kindness, helpfulness, understanding, independency, etc. This is necessary because of us living together with many people with different ideas, habits and goals.
The result however, is denial of less appreciated characteristics.
Suppressed ideas and thoughts will never leave you, for a long time they will stay hidden in the subconscious. There they will grow and fester. One day those suppressed content will rise to the surface and release the built up pressure resulting in undesirable behaviour or even physical symptoms (psychosomatic illnesses).

To be fully (and healthy) human you have to recognize, know and integrate the dark side of your being (which does not necessarily mean you have to act it out).

‘Know thyself’ tells me to acknowledge and integrate my light and my darkness in my ' being human'  , symbolized for me in the swan and in the crow. (Please take some tme to visit the pages with related work 'Seat of the soul' and 'Shadow' (Shadow can be found on the 'Photography' page).

Kim Schweizer (January 2018)

De Vereniging der tegenstellingen.

Tegenstellingen hebben we allemaal. De maatschappij vraagt ons echter bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Eigenschappen zoals; vriendelijkheid, behulpzaamheid, begrip, zelfstandigheid, etc.
Hierdoor kunnen we met veel mensen samen leven zonder elkaar teveel in de weg te lopen.

Gevolg is echter dat we ongewenste eigenschappen ontkennen of zelfs verdringen. Verdrongen ideeën en gedachten worden verstopt in het onderbewuste. Daar blijven ze wringen en zweren tot ze uitbarsten op een ongewenst ogenblik en een ongewenste manier (gedrag maar ook in (psychosomatische ziektes).

Om heel mens te zijn moet je de duistere kant van je wezen erkennen, kennen en integreren (wat niet per sé betekent dat je er naar hoeft te handelen).

‘Ken uzelf’ betekent daarom het kennen van je lichte en van je duistere kant, voor mij gesymboliseerd in de zwaan en in de kraai. Bekijk ook mijn werk ‘Seat of the soul’ en ‘Schaduw’ op de pagina ‘Fotografie’.

Kim Schweizer (januari 2018)